Marketing

Badania kapitałowe | MOTION DISPLAY: wzrost sprzedaży w Europie równoważący niespójny rynek amerykański – 17 listopada 2023 r. o 04:31 czasu wschodniego

  • 17 listopada, 2023
  • 4 min read
Badania kapitałowe |  MOTION DISPLAY: wzrost sprzedaży w Europie równoważący niespójny rynek amerykański – 17 listopada 2023 r. o 04:31 czasu wschodniego


Wyświetlacz ruchu utrzymuje pozytywną dynamikę dzięki wzrostowi o 193% rok do roku i lepszej kontroli kosztów, co skutkuje trzecim z rzędu kwartałem dodatniej EBITDA na poziomie 0,5 mln SEK. Sukces ten wynika przede wszystkim z niedawnego wzrostu sprzedaży w Europa, podczas gdy rynek amerykański pozostaje niepewny. Pomimo naszego optymizmu co do ogólnych perspektyw, charakteryzującego się bardziej stabilnym napływem zamówień, wyższy niż oczekiwano kapitał obrotowy wywarł presję na sytuację gotówkową spółki, wymagając uwagi. Podtrzymujemy naszą prognozę i w dalszym ciągu znajdujemy wsparcie dla przedziału wartości godziwej wynoszącego 1,9-2,1 SEK na akcję w ciągu 12-24 miesięcy.

Stabilna sprzedaż w historycznie słabym III kwartale
Podczas gdy sprzedaż w III kwartale br 6 mln koron szwedzkich był nieco niższy od naszych szacunków (7 mln koron szwedzkich) i w porównaniu do II kwartału (7,7 mln SEK) byliśmy pozytywnie zaskoczeni zarówno marżą brutto na poziomie 61% (wspomaganą zmianami kursów walut), jak i ściślejszą kontrolą kosztów, prowadzącą do dodatniej EBITDA, 0,5 mln SEK, trzeci kwartał z rzędu. Księga zamówień w godz 4,5 mln koron szwedzkich na koniec kwartału plus dodatkowe zamówienie w wysokości 3 mln koron szwedzkich po zakończeniu III kwartału sugeruje, że ostatni kwartał roku również będzie przebiegał w trendzie wzrostowym, jaki obserwowaliśmy w zeszłym roku. Zakupy przez spółkę komponentów w celu szybkiej realizacji ewentualnych zamówień zwiększyły kapitał obrotowy i uszczupliły rezerwy gotówkowe, które są obecnie na krytycznie niskim poziomie.

Sukces Europa i reszta świata
Najważniejszym wnioskiem z raportu za III kwartał jest fakt, że Wyświetlacz ruchu osiągnął sprzedaż 6 mln koron szwedzkichz czego 75% przypisano Europa i resztą świata (RoW). Historycznie rzecz biorąc, rynek amerykański był mniej więcej jedynym rynkiem, a pandemia pokazała, jak wrażliwe (i kosztowne) może być, gdy wszystkie jajka są w jednym koszyku. Rynek detaliczny jest złożony, a duże organizacje zakupowe pełnią rolę strażników marek i podobnych firm Wyświetlacz ruchu często zależą od tych organizacji. Nie będąc „zatwierdzonym dostawcą” przez jednego z nich, przypadek inwestycji w Wyświetlacz ruchu miał charakter binarny, zależny od pojedynczych, sporadycznych zamówień. Jednakże w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wyświetlacz ruchu uzyskał tę aprobatę i poczynił postępy, aby stać się stałym elementem marketingu mix w sklepach.

Pozytywne perspektywy pomimo malejącej pozycji gotówkowej
Przez trzy kwarty, Wyświetlacz ruchu osiągnął sprzedaż 21,1 mln SEK z EBITDA na poziomie 1,7 mln koron szwedzkich. Porównując to do tego samego okresu w 2022 roku, kiedy sprzedaż wyniosła 11,5 mln koron szwedzkich i EBITDA na poziomie -2,8 mln SEK, kontrast jest wyraźny. Chociaż cena akcji nieco wzrosła, nadal widzimy dużo miejsca na dalszą przecenę w miarę stabilizacji napływu zamówień, co sprawi, że inwestycja stanie się mniej binarna. W zależności od ciągłego wzrostu w Europa i RoW, a także wysokowartościowe zdarzenia jednorazowe w USA, rentowność ostatniego rzędu jest w zasięgu spółki w przyszłym roku, w dużym stopniu uzależniona od tego, czy marże brutto będą nadal tak wysokie, jak w 2023 r. Podtrzymujemy naszą prognozę i zakres wartości godziwej 1,9-2,1 SEK za 12-24 miesiące. Choć pozostajemy optymistami co do perspektyw spółki, sytuacja gotówkowa 0,1 mln SEK jest niepokojące. Wkrótce konieczne będzie podjęcie pewnych środków, zwłaszcza w świetle 3 mln koron szwedzkich zadłużenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wobec Skatteverket płatne w luty 2024. Zakładamy, że prawdopodobny scenariusz obejmuje pewnego rodzaju finansowanie pomostowe, ale nie możemy wykluczyć kwestii praw.

Warto przeczytać!  5 taktyk płatnych reklam, aby ulepszyć marketing efektywnościowy Wzmocnij marketing efektywnościowy dzięki SEM

Przeczytaj pełny raport tutaj


Źródło