Biznes

Firma Zygmunta Solorza zapłaci 2,3 mld zł za nowy blok energetyczny

  • 20 listopada, 2023
  • 4 min read
Firma Zygmunta Solorza zapłaci 2,3 mld zł za nowy blok energetyczny


Kontrolowany przez Zygmunta Solorza ZE PAK ma umowę z konsorcjum, którego liderem jest Siemens Energy Global w sprawie nowej elektrowni parowo-gazowej, klasy 600 MWe w Adamowie – poinformowała spółka 20 listopada. Szacunkowa wartości inwestycji to 2,3 mld zł.

  • Nowy blok w Adamowie wybuduje konsorcjum firm Siemens Energy Global z siedzibą w Niemczech – lider konsorcjum, Siemens Energy oraz Mytilineos z siedzibą w Grecji.
  • Szacunkowa kwota kontraktu na budowę parowo-gazowego bloku klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów, wynosi ok. 2,3 mld zł.
  • Umowę podpisano 1 września, ale podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione.

Wartość budowy bloku w Adamowie to 2,3 mln zł

Zarząd ZE PAK poinformował, że w dniu 1 września 2023 r. otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną – PAK CCGT z konsorcjum firm Siemens Energy Global z siedzibą w Niemczech – lider konsorcjum, Siemens Energy oraz Mytilineos z siedzibą w Grecji umowy na „budowę bloku CCGT klasy 600 MWe (bloku parowo – gazowego – red.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów (umowa EPC), za szacunkową kwotę ok. 2,3 mld zł, oraz długoterminowej umowy serwisowej bloku CCGT klasy 600 (umowa LTSA) zawartej z Siemens Energy na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji.

ZE PAK jako bazowy przyjęła scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych grupy do końca 2024 roku.

„Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 1 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.” – wyjaśniło ZE PAK.

Warto przeczytać!  500 plus dla seniora w 2023 roku z nowym progiem dochodowym. Kto nie dostanie świadczenia?

Jak podkreślono, w ocenie zarządu spółki, opóźnienie przekazania tej informacji spełniało – w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu – warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

Największym akcjonariuszem ZE PAK jest Zygmunt Solorz, pośrednio poprzez Argumenol Investment Company Limited

„Na etapie podpisywania wyżej opisanych umów nie było jeszcze pewne czy dojdzie do faktycznego wejścia ich w życie tj. czy uruchomiona zostanie procedura Notice to Proceed (NTP) (polecenie rozpoczęcia prac), w szczególności z uwagi na fakt, iż w momencie podpisywania umowy EPC oraz umowy LTSA spółka nie posiadała jeszcze pozwolenia na budowę. Nie było zatem pewne czy dojdzie do faktycznej realizacji przedmiotu umów” – wyjaśnił ZE PAK.

Wskazał, że podpisanie umowy EPC oraz umowy LTSA nie powoduje powstania zobowiązań finansowych po stronie PAK CCGT.

W momencie wpłaty zaliczki umowa formalnie wejdzie w życie

„Zobowiązania finansowe po stronie PAK CCGT powstaną dopiero w momencie wydania przez PAK CCGT polecenia rozpoczęcia prac Notice to Proceed skutecznego jedynie wówczas, gdy zostanie przekazane wraz z poręczeniem płatności zobowiązań PAK CCGT wynikających z Umowy EPC wystawionego przez ZE PAK na rzecz generalnego wykonawcy oraz przekazania generalnemu wykonawcy ważnego pozwolenia na budowę.

Warto przeczytać!  Zdolność kredytowa w górę o ponad połowę. Sprawdź ile może pożyczyć na mieszkanie polska rodzina? Co czeka rynek nieruchomości? Wyjaśniamy

Wydanie NTP przez PAK CCGT musi być dokonane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. pod rygorem unieważnienia umowy EPC i LTSA bez konsekwencji finansowych dla obu stron.

Na wstępnych analiz oceniono, że jest możliwe wybudowanie co najmniej dwóch reaktorów o łącznej mocy 2800 MW

Dodano, że wystawienie przez generalnego wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji wykonania umowy na rzecz PAK CCGT „implikuje konieczność” wpłacenia przez PAK CCGT zaliczki w wysokości 20 proc. ceny umowy EPC brutto na rzecz generalnego wykonawcy. „Dopiero w momencie wpłaty zaliczki przez PAK CCGT, umowa EPC formalnie wejdzie w życie i kluczowe daty harmonogramu realizacji umowy staną się obowiązujące dla obu stron” – poinformował ZE PAK.

ZE PAK to zespół trzech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym i biomasą w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Spółka jest notowana na GPW od października 2010 roku. Największym udziałowcem jest Zygmunt Solorz, który posiada 66 proc. kapitału.


Źródło