Prawo

Odchodząc z pracy musisz o tym pamiętać. Inaczej możesz mieć problem

  • 20 listopada, 2023
  • 3 min read
Odchodząc z pracy musisz o tym pamiętać. Inaczej możesz mieć problem


Nieważne czy rozważasz odejście z pracy z powodu niezadowolenia czy zmiany kariery – koniecznym krokiem do odejścia jest złożenie wypowiedzenia umowy o pracę, które upływa w określonym terminie. Dopiero po tym okresie, będziesz mógł spokojnie rzucić dotychczasowy etat.

Zatrudnienie trwa do końca okresu wypowiedzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy każda ze stron, czyli pracownik lub pracodawca, ma prawo rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie to następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że od momentu złożenia wypowiedzenia do ostatniego dnia tego okresu jesteś nadal zatrudniony i jeśli szef nie zwolni cię z obowiązku świadczenia pracy, jesteś zobowiązany dalej wykonywać pracę. Jeśli porzuciłbyś ją w okresie wypowiedzenia, pracodawca może zastosować dyscyplinarkę.


Okres wypowiedzenia zależy od umowy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

Warto przeczytać!  Koniec bonu turystycznego, ale nie koniec wsparcia dla turystyki. Trwają prace nad nowym świadczeniem


  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pamiętaj, że jeśli byłeś zatrudniony u danego pracodawcy kilkukrotnie, do wybrania odpowiedniego dla ciebie okresu wypowiedzenia, konieczne jest wliczenie do stażu wszystkich zatrudnień, nawet jeśli pomiędzy nimi wystąpiła przerwa. Innymi słowy, jeśli najpierw pracowałeś w danej firmie przez 2 lata, przez następne 2 lata pracowałeś gdzie indziej, po czym ponownie zatrudniłeś się w pierwotnej firmie na okres 2 lat, twój staż u danego pracodawcy wynosi 4 lata, a więc okres wypowiedzenia jaki cię obowiązuje to 3 miesiące.

Miesiąc wypowiedzenia to nie to samo co miesiąc kalendarzowy

Składając wypowiedzenie musisz pamiętać, że wskazane okresy wypowiedzenia liczy się nieco inaczej niż upływ tygodni czy dni kalendarzowych. Kodeks pracy stanowi bowiem, że okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się w sobotę, natomiast okres liczony w miesiącach upływa w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeśli obowiązuje nas trzymiesięczny okres wypowiedzenia i złożymy wypowiedzenie 1 stycznia to koniec okresu wypowiedzenia nastąpi dopiero 30 kwietnia. Poza zatrudnieniem będziemy zatem dopiero 1 maja.

Warto przeczytać!  Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Zrozumienie okresów wypowiedzenia umowy o pracę jest szczególnie istotne przy zmianie pracy. Błędne obliczenie obowiązującego cię okresu wypowiedzenia może bowiem spowodować, że nie będziesz mógł pojawić się w nowej pracy ze względu na nadal trwający obowiązek świadczenia pracy u dotychczasowego pracodawcy. Jeśli rozważasz odejście z obecnej pracy, przemyśl te kwestie i dostosuj je do swojej sytuacji zawodowej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów związanych z rozstaniem z pracodawcą.


Źródło