Biznes

Produkcja przemysłowa i ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku

  • 21 listopada, 2023
  • 5 min read
Produkcja przemysłowa i ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku


Produkcja przemysłowa w Polsce w październiku wzrosła o 1,6 proc. Odczyt za wrzesień wskazywał solidną obniżkę – wynosiła -3,1 proc. W październiku spadły też ceny produkcji sprzedanej – o -4,1 proc. rok do roku i -0,5 proc. miesiąc do miesiąca.

Jak podaje GUS w komunikacie w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,6 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 4,1 proc.

W okresie styczeń- październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 11,6 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku – czytamy w komunikacie GUS.

Jak czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 19,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 17,2 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3 proc., maszyn i urządzeń – o 4,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0 proc., wyrobów z metali – o 3,2 proc.

Warto przeczytać!  Rejs wycieczkowy, czyli zwiedzaj świat na pokładzie statku

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 16,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,0 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 10,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – po 5,0 proc., metali – o 4,0 proc.

Inflacja producencka w dół

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym w porównaniu z wrześniem br. – informują urzędnicy.

Według wstępnych danych w październiku 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w stosunku do września 2023 r. – o 0,5 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 4,1 proc. – poinformował także GUS.

W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny obniżono o 0,6 proc. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,5 proc. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji wyrobów tytoniowych – o 0,8 proc.

Analitycy oceniają dane

Eksperci Pekao w danych GUS dostrzegają zarówno pozytywy jak i negatywy. Dobrą informacją jest fakt, że „polski przemysł wrócił w październiku nad kreskę – produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,6 proc. r/r, dokładnie tak, jak prognozowano”.

Według ekspertów banku „to zasługa dni roboczych (wahnięcie z -1 do +1 r/r) oraz odbicia w produkcji energii (z 3,7 do 17,2 proc. r/r), wynik przetwórstwa (+0,3 proc. r/r) jest raczej rozczarowujący” – piszą. Podkreślają też, że produkcja sprzedana przemysłu jest o 3,6 proc. niższa niż wiosną 2022 r.

Eksperci ING podkreślają, że w ujęciu miesiąc do miesiąca po odsezonowaniu gospodarka odnotowała spadek o 0,1 proc. po dwóch miesiącach wzrostu. „Nadal słabo w branżach eksportowych, np. produkcja urządzeń elektrycznych -16,6 proc.r/r.” – czytamy w komentarzu.

GUS podał też dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Według wstępnych danych w październiku 2023 r. ceny w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,2 proc., a w porównaniu z wrześniem 2023 r. – o 0,6 proc.

W październiku 2023 r. w stosunku do września 2023 r. zanotowano z kolei wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7 proc., a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,5 proc. W porównaniu z październikiem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,4 proc.), robót budowlanych specjalistycznych (o 7,6 proc.) oraz budowy budynków (o 7,2 proc.). – informuje GUS.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.


Źródło