Sport

Rada Miasta Zabrze przyjęła uchwałę intencyjną ws. prywatyzacji Górnika

  • 20 listopada, 2023
  • 5 min read
Rada Miasta Zabrze przyjęła uchwałę intencyjną ws. prywatyzacji GórnikaW poniedziałek 20 listopada odbyła się sesja Rady Miasta Zabrze, podczas której przegłosowana została uchwała intencyjna prywatyzacji Górnika Zabrze S.A. Uchwała została wprowadzona po rozpoczęciu obrad przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik. Wywołało to duże zaskoczenie radnych, którzy poprosili o przerwę. Po wznowieniu sesji, burzliwej dyskusji oraz odrzuceniu poprawek, uchwała została poddana głosowaniu, a następnie przyjęta stosunkiem głosów 24 za i 1 wstrzymującym.

Wiele osób nieformalnie w mediach społecznościowych, również „Zabrzańska inicjatywa” pokazuje, iż dużo kibiców czeka na takie działania. Oczywiście, są również osoby będące po przeciwnej stronie. Proces jest bardzo odpowiedzialny i ważny, tak więc jako prezydent, patrząc na to wszystko, postanowiłam prosić Państwa o podjęcie uchwały intencyjnej – uzasadniała swoją decyzję Małgorzata Mańka-Szulik dodając – To jeszcze nie jest uchwała, która w bardzo konkretny sposób finalizuje ten proces. Pamiętacie Państwo jak finalizowaliśmy prywatyzację podjętą z firmą Alianz. Takie procesy potrzebują i czasu i spokoju, ale skoro jest tyle emocji i Państwo przedstawiacie wolę prywatyzacji, to właśnie chcemy mieć uchwałę intencyjną, która pokaże nam, czy idziemy w tą, czy tamtą stronę.

Małgorzata Mańka-Szulik – Powołaliśmy zespół, który analizuje możliwości tego procesu. Ponieważ od czasu do czasu pojawiają się osoby zainteresowane kwestią prywatyzacji Górnika, w związku z powyższym przygotowujemy podstawowe materiały, by te osoby mogły w sposób podstawowy przeanalizować swoje możliwości.

Krzysztof Lewandowski: – Trzeba mieć świadomość, że proces prywatyzacji będzie wymagał przez Gminę określonych kosztów. Przede wszystkim będziemy musieli zlecić wycenę akcji i szacujemy, że to koszt ok. 80 tys. złotych. Zatem pani prezydent nie będzie mogła wydać tych środków, jeżeli Państwo jesteście co do zasady, przeciwko temu procesowi. Chcemy znać Państwa opinię, czy powinniśmy zmierzać w tym kierunku, co przecież wcale nie oznacza, że zakończy się to sukcesem lub porażką. Natomiast sam proces będzie wymagał wydatkowania środków publicznych, ponieważ nie wyobrażamy sobie i nie ma takich prawnych możliwości zbycia akcji, nie dokonując wcześniej szczegółowej wyceny. Pani prezydent powołała już zarządzeniem zespół, który ma nad tym procesem czuwać.

Na pytanie o możliwość dołączenia do zespołu kogoś z radnych, bądź przedstawicieli Rady Miasta, usłyszeliśmy następującą odpowiedź Małgorzaty Mańki-Szulik: – Prezydent ma prawo powołać zespół złożony z fachowców, bo tacy właśnie ludzie są w tym zespole. W związku z powyższym nie ma potrzeby rozbudowywać tego zespołu, ponieważ tu trzeba wykonać pracę merytoryczną i taką pracę powinien wykonać zespół fachowców i taki, wydaje mi się, zespół powołałam.

Zgłoszone poprawki:

Warto przeczytać!  Nastoletni Polak wygrał trzeci etap na Rajdzie Dakar!

Poprawka 1.

Prezydent Miasta Zabrze przedstawi Radzie Miasta Zabrze w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały szczegółową koncepcję przeprowadzenia prywatyzacji Górnik Zabrze SA zawierającą:

Pkt. 1. Podsumowanie treści podjętych dotąd przez prezydenta Miasta Zabrze rozmów i umów z potencjalnymi inwestorami, którzy wyrazili wolę nabycia spółki
Pkt. 2. Wyliczenie działań i decyzji podjętych dotąd przez prezydenta Miasta Zabrze, mających na celu przygotowanie i realizację prywatyzację spółki w okresie co najmniej od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Pkt. 3. Harmonogram planowanych kolejnych działań zmierzających do przygotowania i realizacji procesu prywatyzacji spółki.

Odrzucona (za – 12, przeciw – 12, wstrzymało się – 1)

Poprawka 2.

Wprowadzenie paragrafu, który brzmi: „Prezydent zobowiązuje się informować radnych Rady Miasta w cyklach comiesięcznych o prowadzonych negocjacjach, odbywających się spotkaniach, a także tworzonych dokumentach dążących do zmiany statusu właścicielskiego”.

 – Nie ma problemu żebym zdeklarowała, że w comiesięcznych sprawozdaniach przekażę Państwu informację, jak wygląda postęp prac. Natomiast myślę, że wprowadzanie poprawek to tej prostej, intencyjnej uchwały jest niezasadne. – odpowiedziała Małgorzata Mańka-Szulik. Dodajmy jeszcze, że obie poprawki zakwestionował prawnik obecny na sesji.

Warto przeczytać!  Arka Gdynia S.A. Oficjalny Serwis Internetowy - Bilety na mecz Arka Gdynia

Odrzucona (za – 12, przeciw – 13, wstrzymało się – 0).

Na profilu fb Małgorzata Mańka-Szulik podsumowała dzisiejsze głosowanie uchwały intencyjnej dotyczącej prywatyzacji Górnika Zabrze:

(…) Obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi udziałem w prywatyzacji Górnika. Przygotowaliśmy wymagane dane niezbędne do podjęcia procesu prywatyzacji. Poważne zaangażowanie kapitałowe partnerów komercyjnych wymaga jednak sprecyzowania wielu czynników istotnych dla dalszego funkcjonowania klubu.

Dlatego deklarując wolę zainicjowania procesu prywatyzacji przedłożyłam projekt uchwały intencyjnej wyrażającej aprobatę dla zmian własnościowych. Uchwała otworzy drogę do negocjacji z firmami gotowymi do włączenia się w ponoszenie współodpowiedzialności za działalność i rozwój Górnika Zabrze, a także za przyszłość „Trójkolorowych”.

 

Natomiast po samym głosowaniu prezydent Miasta Zabrze powiedziała:

 

 – Na pewno jesteśmy w stanie sprzedać pakiet kontrolny, ale tylko w przypadku absolutnie poważnej i gwarantowanej finansowej oferty. Czy mówimy o kilkudziesięciomilionowych gwarancjach? Na pewno do takich dążę, ale na razie z drugiej strony takich kapitałów dla Górnika nie widzę.

Obserwuj nas w społeczności SuperSocial w aplikacji Superbet

Źródło: Roosevelta81.pl/ bip.miastozabrze.pl
Foto: Roosevelta81.pl

Warto przeczytać!  Jagiellonia wyciska maksa, Ruch wręcz przeciwnie


Źródło