Polska

Raport nt. stwierdzania nieważności małżeństwa w Kościele w Polsce

  • 21 listopada, 2023
  • 4 min read
Raport nt. stwierdzania nieważności małżeństwa w Kościele w Polsce


  • Liczba stwierdzeń nieważności małżeństwa w Kościele w Polsce od 1989 r. do 2020 r. wzrosła o ponad 160 proc.
  • W 2020 r. odnotowano 2813 stwierdzeń nieważności małżeństwa kościelnego
  • Najczęściej powodem rozpadu małżeństw kościelnych jest „niezaistnienie zgody małżeńskiej”. Dotyczy to aż 99 proc. przypadków
  • W 2000 r. liczba stwierdzeń nieważności ślubu kościelnego w Polsce stanowiła 15 proc. wszystkich unieważnień ślubów kościelnych w Europie, obecnie jest to 26 proc.
  • Jeśli trend rosnącej z roku na rok liczby stwierdzeń nieważności ślubu kościelnego zawartego w Polsce się utrzyma, może stanowić to zagrożenie dla sytuacji demograficznej w naszym kraju
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu


Źródło