Biznes

UE eksportuje miliony ton odpadów do Afryki, Ameryki Północnej i Azji. Niedługo ten proceder się skończy

  • 20 listopada, 2023
  • 3 min read
UE eksportuje miliony ton odpadów do Afryki, Ameryki Północnej i Azji. Niedługo ten proceder się skończy


Każdego roku Unia Europejska eksportuje ponad 32 miliony ton odpadów do krajów trzecich. W szczególności eksport śmieci do krajów takich jak Malezja czy Turcja prowadzi do problemów środowiskowych i zaśmiecania oceanów na całym świecie.

Europosłowie zaostrzyli proponowaną przez Komisję dyrektywę o eksporcie odpadów z listopada 2021 r.

Przepisy wejdą w życie za dwa i pół roku. Nie oznacza to jednak, że eksport plastikowych śmieci z Europy zostanie całkowicie zatrzymany, ponieważ nowe regulacje przewidują, że państwa spoza OECD będą mogły złożyć wniosek o chęć importu odpadów tworzyw sztucznych z UE po upływie pięciu lat od wejścia w życie unijnych przepisów. Muszą jednak być w stanie udowodnić Komisji Europejskiej, że spełniają rygorystyczne wymogi środowiskowe.

Warto przeczytać!  Kursy walut 13.01.: walą się jak domino! Bezczelnie mocny złoty. Sprawdź, ile za jedno euro (EUR), rubla (RUB), forinta (HUF), jena (JPY), dolara (USD), koronę (CZK), funta (GBP), franka (CHF)

Porozumienie wyraźnie odbiega od styczniowych żądań Parlamentu Europejskiego. Europosłowie zaostrzyli proponowaną przez Komisję dyrektywę o eksporcie odpadów z listopada 2021 r. i wnioskowali o natychmiastowy zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do wszystkich krajów nienależących do OECD. W przypadku eksportu do innych państw członkowskich OECD zakaz miałby obowiązywać po czteroletnim okresie przejściowym. Obecnie jednak nie ma już mowy o zakazie eksportu śmieci dla krajów OECD. Jednakże Europarlament wezwał Komisję do monitorowania rozwoju przepływów odpadów w krajach OECD i dopilnowania, aby nie miały one żadnego znaczącego negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie, oraz aby odpady importowane z UE były w tych krajach odpowiednio przetwarzane.

W przypadku „normalnych” odpadów eksport do krajów nienależących do OECD jest dozwolony tylko wtedy, gdy kraje te powiadomią Komisję, że chcą importować odpady. Muszą także wykazać, że potrafią gospodarować odpadami w sposób przyjazny dla środowiska. Wywóz odpadów w celu składowania na składowiskach w krajach trzecich będzie dalej zakazany.

Warto przeczytać!  Netflix za darmo w 2023. Przegląd aktualnych promocji

Nowe przepisy sprawią, że odpady będą transportowane wyłącznie w celu wykorzystania ich jako zasobu

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie. – Nowe przepisy sprawią, że odpady będą transportowane wyłącznie w celu wykorzystania ich jako zasobu. Podejmiemy również zdecydowane działania przeciwko nielegalnemu handlowi odpadami, będącemu jednym z najbardziej szkodliwych przestępstw przeciwko środowisku – powiedział komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius.

– UE w końcu bierze odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów nienależących do OECD. Odpady są cennym zasobem, jeśli są właściwie zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu – powiedziała główna negocjatorka ze strony Parlamentu Europejskiego, duńska chadeczka Pernille Weiss.

Porozumienie musi jeszcze zostać oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie Ministrów. W tym przypadku może to być tylko formalność.

Warto przeczytać!  Trzy lata walki z inflacją. Sprawdzam skuteczność swoich rad


Źródło